Jordens mantel

   nyheter malmö 1 Comments

jordens mantel

Uppsala ligger 60 kilometer norr om Stockholm. Det är en sträcka som på ett ungefär motsvarar den förhållandevis tunna jordskorpan, vars tjocklek varierar mellan 5 och 70 kilometer. I Sverige är skorpan vanligen mellan 40 och 50 kilometer tjock. Under jordskorpan ligger jordens mantel som är ungefär 2 kilometer. Densiteten är dock högre i jordens kärna än i manteln och jordskorpan. Dess inre är hett och delvis flytande. Det är uppbyggt av olika lager, med jordskorpan som ett tunt yttre skal. Inre kärnan (radie km, temperatur ca °C) består sannolikt främst av järn med några procent nickel. Är trots. Ända sedan jordklotet bildades för miljoner år sedan har ämnena som jorden är gjord av genomgått differentieringen och bildat olika skikt i planeten. Redan för 4 miljarder år sedan, har grundämnena i stort sätt varit fördelade i 4 skikt; Den yttre och inre kärnan, manteln och jordskorpan. Kännetecknande för de olika. Dessa regioner är ordnade i koncentriska aimpoint micro. Den yttersta delen kallas för jordskorpan. Redan för 4 miljarder år sedan, har grundämnena i stort sätt varit fördelade i 4 skikt; Den yttre närmaste systembolag inre kärnan, manteln och jordskorpan. Litosfären och astenosfären-att jordens inre former jordens yttre. Dessa bergarter är också rikt på magnesium.

Jordens mantel - denna period

För bilder, se respektive bildsida klicka på bilden. Jordklotets totala sammansättning Grundämnena på jordklotet är följaktligen ojämt fördelade i olika skikt och koncentrationer se figuren ovan. Genom att observera var och i vilken vinkel dessa vågor styrs undan, kan geologerna karta de innersta delarna av jorden. Materialet i manteln är normalt fast men kan lokalt smälta upp på grund av den höga temperaturen, och ge upphov till vulkanism på jordytan. Borrningar och djupa gruvor sträcker sig normalt bara någon eller några få kilometer ner i jordskorpan, där temperaturen sätter gränser.