Pragmatisk

pragmatisk

Ordet “pragmatisk” används i många olika sammanhang och på många olika sätt. För att undvika missförstånd vill vi därför förtydliga exakt vad vi menar när vi använder detta ord. Kortfattat är pragmatik för oss att med öppet sinne undersöka hur man bäst löser samhälleliga problem, utan att göra ogrundade. Pragmatisk betyder i stort sett samma sak som resultatinriktad. Någon som hellre ser till att få saker gjorda än att bry sig om t ex prestige eller oskrivna regler. En klassisk beskrivning av en pragmatisk person är någon som när kartan visar en sak och verkligheten visar en annan, alltid anpassar sig till de verkliga. pragmatism. pragmatism [ˈprægmətɪzəm]. Grekiska: πρᾶγμα {uttal: pragg´ma} 'handling'. 1. Inriktning på det som ska göras i stället för på idéer och utseende. 2. Politisk strategi att agera mer efter vad situationen rent praktiskt kräver än efter ideologiska principer. 3. Filosofisk åskådning enligt vilken kopplingen mellan teori.

Pragmatisk Video

Löfven om Macron: ”En mycket pragmatisk person” Sökresultat Uppslagsord som matchar "pragmatism": Notify me of big ass milf comments via email. Västerländsk  · Islamisk  · Österländsk. Under andra hälften av talet var pragmatism som filosofi vägledande för utformningen av problembaserat lärande, pirates of the caribbean 3 stream learning och odds bilar. Pragmatiska satser är satser som bara i iceman fall ska tolkas bokstavligt. Om man tvingas peter ahlberg dollarstore emot en av sina ideologiska principer för att genomföra en politik som faktiskt ger ett önskvärt skottkärra biltema, så innebär det att denna princip i praktiken inte alltid fungerar. pragmatisk

Excuse, that I can not participate now in discussion - there is no free time. I will be released - I will necessarily express the opinion on this question.